Logo

Feng Shui Numerology Free 390.6


Brújula Luopan antigua

Feng Shui Numerology Free 3.90 és un programari completament funcional i gratuït, dedicat a tots els entusiastes del Feng Shui. El programa facilita tant l'estudiant com al consultor professional, l'anàlisi d'una carta geomantica, utilitzant el sistema Xuan Kong Fei Xing.

El programari ens ajuda a calcular qualsevol de les 432 mapes d'estrelles volants existents, incloent totes les cartes geomanticas de reemplaçament, proveendo informació instantània sobre els diferents casos especials, relacions del nombre kua, estrelles visitants, fórmules d'aigua, i moltes altres característiques.

La branca Xuan Kong Fei Xing és un camí seriós cap a l'escola de la brúixola [Li Qi], proporcionant informació molt valuosa sobre la vida i temporalitat d'una construcció.


Software Feng Shui Numerology

Els càlculs que ofereix el programari es basen en la data de construcció o reforma (si és vital i important) de l'immoble, així com els graus magnètics que té la seva orientació principal, coneguda en Feng Shui com davant o façana yang.

Un cop introduïdes les dades de temps i orientació magnètica, el programari Feng Shui Numerology mostra, en cada bloc direccional, les estrelles d'aigua, muntanya, temps, amb la possibilitat d'incloure optativament les estrelles visitants tant de diferents períodes, com anuals i mensuals .

L'estrella d'aigua es mostra a la cantonada superior dreta, l'estrella de muntanya a la part superior esquerra, i l'estrella de temps al centre. Les estrelles visitants es mostren a la part inferior i en el següent ordre (període, anual i mensual).

Tortuga gigante - Lou Shu LuoPan antiguo mediante una cuchara magnética

Tots els càlculs d'aquest sistema estan basats en el moviment energètic del Luo Shu combinat amb diferents patrons o cicles de temp.

Descarregar
Combinacions de estrelles
Introducció de dades
Canvis v3.19
Gestió d'estils

DOWNLOAD FENG SHUI NUMEROLOGY FREE 390.6

Ejemplo mapa estrellas

El programari Feng Shui Numerology Free és totalment gratuït i funcional i per temps il limitat. L'autor certifica que el programa està completament exempt de virus, malware, adware o qualsevol procés maliciós.

Si trobeu el programa útil i vol contribuir amb l'autor per la seva millora i desenvolupament, pot dur a terme una donació lliure.

GESTIÓ D'ESTILS O SKIN

El programa ofereix en pantalla la notació en Pinyin de les 24 muntanyes (són els intervals utilitzats per a la lectura luopan o brúixola tradicional xinesa) i els seus cal.ligrafies o ideogrames. A la dreta de la carta geomantica, apareix el trigrama de la casa segons l'escola Ba Zhai i la seva relació amb els graus de la façana i seient. A la carta d'estrelles es mostra en vermell la direcció que correspon a la façana.

El programari, li permet a vostè l'opció per a programar a la seva conveniència diferents estils de projecció o Skin, creant diferents combinacions de colors, formes, fonts, etc.

El programari pot mostrar optativament els colors de l'element a què pertany cada estrella mitjançant Ctrl + C: (foc en vermell, terra en marró, metall en gris, aigua en blau i fusta en verd).

ANÀLISI DE COMBINACIONS DE ESTRELLES

La parella d'estrelles més comú per a l'anàlisi són l'estrella d'aigua (la que molt resumidament parla sobre la prosperitat de la construcció, el seu moviment, dinamisme, oportunitats i energia Yang) i l'estrella de muntanya (que ens dóna indicis sobre la salut , reflexió, relacions entre persones i els aspectes yin de l'energia).

Cada estrella pertany també a un cicle de temps, així com a un dels 5 elements clàssics en la filosofia xinesa, (foc, terra, metall, aigua o fusta).

Hi ha 81 parelles de combinacions clàssiques (muntanya-aigua, aigua-temps, muntanya-temps) que ofereixen informació sobre diversos aspectes, encara que la seva interpretació varia segons els cicles de temps i depenent de la distribució del pla i formes externes que envolten l'estructura . Per tant el programa ha d'usar-se en conjunt amb un plànol detallat i un coneixement de la tècnica Xuan Kong Fei Xing, per al seu correcte anàlisi.

CAMPS D'INTRODUCCIÓ DE DADES

Camp Any: Es refereix a l'any de construcció o reforma estructural d'un habitatge o immoble.Aquesta dada s'utilitza per calcular a quin període de construcció pertany una estructura, i hi ha 9 períodes diferents enumerats de l'1 al 9, amb una durada estipulada de 20 anys. Per exemple el període 8 regnant en aquest moment, va des del 4 de febrer de 2004 fins al 4 febrer 2024, així, totes les cases construïdes en aquest interval pertanyen al període 8.

Segons la latitud en diferents regions horàries, l'inici de l'any solar xinès, pot fluctuar entre el 3 i 5 de febrer de cada any. Si la construcció del seu habitatge va concloure en un any de canvi cíclic de període (1964, 1984, 2004, etc.) Ha d'observar el calendari solar xinès i la zona horària del seu país, per ratificar amb exactitud els moments en què es va produir el canvi.

Camp Front: Es refereix als graus magnètics mesurats amb una brúixola a la façana de l'immoble (0 - 360 graus). Els mesuraments dels graus d'una façana s'han de realitzar amb la màxima exactitud possible i és aconsellable realitzar múltiples lectures en diferents punts, per descartar errors derivats de la contaminació magnètica ambiental, com estructures metàl.liques, canonades ocultes, cables elèctrics, etc.
Els 360 graus estan dividits en 24 divisions o muntanyes, de 15 graus cadascuna. Si la lectura de la façana coincideix amb algun interval, especialment entre la tercera secció d'una direcció i la primera (exemple: N3-NE1, NE3-SE1, ... o bé S1-S2, N1-N2, etc. Aleshores ha de considerar la possibilitat que hi ha alguna lectura indefinida.

El programari marcarà el camp del front i seient en color groc, com avís que esteu prop d'una línia buida o indefinida (segons diferents autors de Feng Shui aquestes línies també pot denominar com a línies mortes, línies enemigues o línies diabòliques).

Ejemplo estrellas volantes reemplazo

El programari permet el càlcul de mapes de reemplaçament, els quals són cartes especials que combinen l'energia de 2 seccions o muntanyes diferents. La R en vermell al costat del front, ens avisarà de que la carta s'ha calculat utilitzant aquest sistema. La decisió d'utilitzar una carta especial o de reemplaçament, ha de confrontar minuciosament i amb dades de referència molt exactes. A la pràctica l'ús de cartes d'estrelles amb reemplaçament és poc habitual] Camp Seient: És la direcció oposada al front o façana. (0 - 360 graus). El programari Feng Shui Numerology, permet l'entrada indistinta des del camp seient o davant, la qual cosa resulta d'ajut en molts casos, també es permet invertir les lectures amb un clic.

Camp Període actual: Mostra el càlcul de les influències de diferents períodes sobre una carta fixa. Una casa pot conservar el seu període original durant desenes d'anys i aquest camp permet col locar a la carta l'energia de diferents períodes de 20 anys.

Camp Anual: Mostra el càlcul de les estrelles i influències anuals. Aquest camp permet conèixer les diferents estrelles que visiten cada any a la carta geomantica o mapa d'estrelles volants. Cal recordar, que s'utilitza l'any solar xinès, i per tant, el canvi real no es produeix fins al 3,4 o 5 de febrer de cada any.

Camp Mes: Realitza el càlcul de les influències d'estrelles mensuals. Aquest camp és molt útil per estudiar successos temporals, en combinació amb les estrelles anuals. Quan en un palau de la carta o direcció, trobem coincidències entre les estrelles de façana o seient, juntament amb l'estrella anual i mensual, s'ha de considerar de manera especial aquest moment temporal per a l'anàlisi.

Camp Animal regent: Mostra l'animal astrològic que es regeix en el calendari xinès. Aquesta dada és útil en càlculs senzills que s'apliquen en Feng Shui com per exemple, la flor de préssec.

Camp Ming Gua: Realitza el càlcul del nombre kua segons any de naixement. Tenir en compte que l'any solar xinès s'inicia des de 3 al 4 de febrer aproximadament. Per tant, si vostè va néixer el 20 de gener de 1980 pel exemple, haurà d'indicar per al càlcul de l'any 1979, ja que fins al 3-5 de febrer no s'inicia oficialment el nou any solar xinès.

Camp HE TEU ZHAO SEHN: Mostra les adreces preferents per a aigua en diferents períodes.Han de tenir coneixements sobre Xuan Kong Fei Xing, per veure la conveniència en cada cas.

Camp ZHENG I LING SHEN: Mostra adreces propícies per a l'aigua i la muntanya en diferents períodes. Han de tenir coneixements sobre Xuan Kong Fei Xing, per veure la conveniència en cada cas.

Feng Shui Numerology 2

VERSIONS FENG SHUI NUMEROLOGY FREE

Canvis versió 3.90 | 9-3-2024
 • Windows 10,11 + 4k
Canvis versió 3.16 | 9-11-2009
 • Actualització per al nou S.O Windows 7
 • Possibilitat de seleccionar la impressora
 • Noves tecles ràpides per façana a dalt, seient a dalt, nord amunt i sud amunt.
 • Nova opció per comunicar errors dins del programa

Corregit:
Bug menor de missatges en pantalla en activar façana amunt a la versió 3.14R.

Canvis versió 14/03 R | 4-11-2009

Corregit un bug de la branca 3.0 que provocava un error de càlcul, en utilitzar les opcions Façana amunt o Seient dalt, al menú Rotar Mapa. Encara que és una opció que no estava habilitada per defecte en el programa i els càlculs generals, es recomana re-instal lar la nova versió que resol aquest problema.

Canvis versió 3.14 | 9-06-2009


 1. En aquesta versió també es faciliten càlculs sobre adreces propícies per a aigua i muntanya en diferents períodes. Adreces Ling Shen Zheng Shen i Zhao Shen.
 2. Es poden efectuar càlculs del nombre Kua o Ming Gua, comprovant la seva relació amb el palau central de la carta.
 3. S'ha afegit un cas especial, conegut a Feng Shui com Formació de Esperit Yin.
 4. S'ha facilitat la introducció de dades, mitjançant la tecla esquerra del ratolí i un menú Popup que conté les 24 muntanyes.
 5. S'ha afegit la introducció de dades en escales, de 15 a 15 graus per a les orientacions i de 20 a 20 anys per als períodes de temps.
 6. S'ha canviat el format d'instal lació mitjançant una utilitat professional amb aquesta finalitat.
 7. S'ha facilitat invertir façana / seient mitjançant un clic.
 8. S'ha afegit avís per a línies buides i possibilitat de calcular cartes d'estrelles mitjançant el sistema de reemplaçament.
 9. Es poden salvar els mapes en format jpg, el que és molt útil per enviar les cartes per correu electrònic (treball, fòrums, consultes, etc).

La versió 3.0 del programa Feng Shui Numerology inclou un gran nombre de canvis, havent reprogramat per complet tota l'àrea visual del projecte i afegint múltiples funcions.

S'ha fet possible la rotació del mapa en qualsevol sentit, la qual ara es pot fer fàcilment amb els menús o tecles Ctrl. + Dreta o Ctrl. + Esquerra. Ja no haurà de tornar a imaginar els girs direccionals de cap mapa d'estrelles. Totes les cartes poden girar-se còmodament cap a la façana, prement les tecles Ctrl. + A dalt, amb la qual cosa sempre podrà veure el front natural de la carta.

També s'han afegit estils visuals programables per l'usuari, que permeten tenir diferents estils de cartes, amb possibilitat de desar els canvis en arxius.

S'ha contemplat l'anàlisi de mapes, permetent visualitzar en tot moment cada un dels casos especials. Això una opció, que difícilment trobarà en altres programes de l'estil. Aquesta versió també mostra les cal.ligrafies xineses de les 24 muntanyes segons cada secció de la brúixola, així com el trigrama de la casa aplicant el sistema Ba Zhai.

Resum de característiques:

 1. Cal.ligrafies de les 24 muntanyes i trigrama.
 2. Rotació completa del mapa en 45,90 i 180 graus, dreta i esquerra.
 3. Gir automàtic del mapa cap façana.
 4. Gir automàtic del mapa cap seient.
 5. Gir automàtic del mapa cap nord.
 6. Gir automàtic del mapa cap Sud.
 7. Gestió completa d'estils.
 8. Possibilitat de salvar estils.
 9. Elecció de colors en estrelles.
 10. Elecció de colors en direccions.
 11. Elecció de colors en palaus.
 12. Definició de traços.
 13. Possibilitat de guardar mapes de diferents clients.
 14. Agregació d'estrella de període.
 15. Visibilitat de cadascuna de les estrelles de forma independent (aigua, muntanya, temps, període, anual i mensual).
 16. Contemplació dels casos especials més importants, els quals són mostrats automàticament en qualsevol carta (Aigua i muntanya afortunades, doble front, collaret de perles, Fan Yin, estrella presonera, cadena de pares, etc.).
 17. Possibilitat de visualització del color-element de cada estrella.
 18. Ajuda contextual.
 19. Impressió de pantalla.

Feng Shui en China

Pekin, Nanjing, Shanghai i Hong Kong

En companyia de Natividad Pérez Domingo i en Silvestre Pérez.
Inclou traducció, visites, activitats lúdiques, allotjament a l'hotel, etc.

×