Logo

LES ESCOLES DE FENG SHUI


Pintura clasica Montaña

Al Feng Shui se l’hi atribueixen milers d’anys d’antiguitat. Mestres com Lam Kam Chuen suggereixen la seva aparició pels voltants del 3000 aC., i d’altres troballes més recents l'emmarquen en un passat encara més llunyà. Evidentment, una ciència tan antiga ens ha arribat als nostres dies de moltes maneres, donat que amb el pas dels anys ha hagut d’anar-se adaptant a les necessitats i formes de viure de les diferents generacions.

En tots els textos es fa sempre al·lusió a dues branques principals; d'una banda, l'escola de la forma, a la que se l'hi atribueix més anys d'existència, i de l'altra, l'escola de la brúixola. Sempre hi ha hagut discussions i lluites entre les dues escoles per la seva supremacia, tot i que avui en dia qualsevol mestre amb certa reputació fonamenta el seu art en l'aprofitament dels millors principis de cadascuna. Aquest pot semblar un resum senzill, però d'alguna manera ens apropa a les pràctiques contemporànies de Feng Shui.

Los 5 animales celestiales

"Xing Shi Pai 形勢派" - L'escola de la forma.

Com el seu nom indica, es fonamenta en l'observació minuciosa de les formes existents, ja siguin les geografiques com aquelles creades per l'home. Així, els turons, les muntanyes, els rius, els edificis, la vegetació i la riquesa que es percep dels elements que ens envolten son la base d'un anàlisi profund i detallat. Un dels aspectes més coneguts d'aquesta escola es la teoria dels Cinc Animals Celestials.

Es tracta de cinc animals mitològics amb unes característiques pròpies conegudes com tortuga negre, au fènix o ocell vermell, drac verd, tigre blanc i la serp groga, que assenyalen les configuracions ideals per estructurar un espai físic. L'escola de la forma engloba els conceptes clàssics com Yin i Yang o els 5 elements xinesos per determinar i classificar l'entorn.

L'observació de les corrents energètiques, anomenades dracs d'aigua i de muntanya, és també una part molt important d'estudi.

Luo Pan, Lo'pang o Lou Pan

"Li Qi Pai 理氣派" - L'escola de la brúixola.

Aquesta escola fa un estudi sistemàtic de les orientacions cardinals i del factor temps. La seva eina més popular és el Lo Pan o brúixola tradicional xinesa, ostentosament més complexa i detallada que la brúixola occidental. Aquesta escola presenta un gran nombre de formules matemàtiques basades en l'existència de patrons numèrics com en el cas del Lo Shu o cuadrat màgic xinés.

Las vesants més conegudes dins l'escola de la brúixola son Ba zhai o Pa Chai (8 cases) i l'escola Xuan Kong Fei Xing, tambié coneguda com escola dels estels voladors. Mestres com Eva Wong, Yap Cheng Hai, Joseph Yu, Raymond Lo, Larry Sang, Peter Leung son alguns dels divulgadors més coneguts mundialment. Veure enllaços.

Bagua de las 8 aspiraciones

Mètode Bagua.

S'atribueix a Lin Yung, líder de la branca tibetana del barrets negres (BTB). És molt coneguda a occident, probablement per la facilitat del seu mètode i per afegir-hi el que s'ha anomenat com "aspiracions de la vida". Aquest mètode relaciona l'espai físic amb 9 àrees simbòliques anomenades: benefactors, professió, coneixements, família, salut, creativitat, prosperitat, fama i relacions, fonamentant-se gran part del sistema en la intencionalitat. Aquesta branca del Feng Shui és molt recent, dels anys 70, tenint en compte l'antiguitat d'altres vessants originàries d'antigues dinasties xineses.

El mètode de les aspiracions a vegades es criticat o arraconat pel Feng Shui Tradicional, tot i que aquest últim li déu, en part, la seva extensa divulgació actual. La coneguda escriptora Lillian Too, ha donat a conèixer una variant del mètode, que fa servir la porta d'entrada, disposant les àrees en referència a les direccions cardinals. El mestre Joseph Yu explica, en un dels seus articles, que aquest mètode té uns 100 anys i és originari de Hong Kong.

L'escola del Sur.

És un altre branca en debat, que suggereix adaptar l'ordre dels trigrames i orientacions a l'àmbit geogràfic. La gran majoria de mestres diuen que les diferències geogràfiques entre el nord i el sud no canvien l'ús essencial de la brúixola, ni la seva interpretació, tot i que és ben cert que determinats fets es manifesten de manera diferent segons a quina banda del globus terraqui ens trobem. El que no es pot negar són les diferents duracions i activitats de les estacions segons la zona geogràfica, i que tampoc és igual la influència del sol i de la lluna.


El Feng Shui, ja sigui ara com anys enrera, mostra controvèrsies i diferències; però això no ha de ser un impediment pel seu estudi. Uns coneixements poden veure's enriquits amb altres punts de vista, sempre que es faci amb respecte i humilitat. Els mestres incorporen aquest principi i les diferències de criteris no minven la seva labor i experiència individual sino que mostren a l'aprenent que el Feng Shui no és ni rígid ni immutable, i que són possibles altres interpretacions. Salvant algunes divergències, sembla que en els punts més importants existeix un acord general que constitueix la columna vertebral del Feng Shui.

Les posicions destructives o molt virulentes entre determinats grups promouen distanciaments, generant Sha Qi (energia malalta). Quan els practicants perden molt de temps criticant-se despectivament, perden també la valuosa oportunitat de coneixer-se i agermaner-se. Sovint l'orgull, molt habitual en estudiants de ciències metafísiques, allunya paradoxalment els principals valors que defensa el Feng Shui, com son cercar l'harmonia i l'energia equilibrada, anomenada pels mestres xinesos Sheng Qi.

Per aprendre i practicar Feng Shui, a més de l'estudi teòric de les diferents escoles,s´ha de tenir sensibilitat i sentit comú. És un fet innegable que algunes persones saben escollir llocs benèfics d'una manera transparent i automàtica sense tenir nocions de Feng Shui. Una predisposició des de l'interior envers el que ens envolta és un valor fonamental que hem de valorar.

Aixó explica que hi hagin artistes, arquitectes, decoradors, enginyers i altres professionals que fan servir els principis del Feng Shui amb tota naturalitat. És possible que algun mestre tradicional indiqués que fer aquestes eleccions favorables de manera natural, sigui degut a determinades qualitats inherents a la persona. No obstant aquest aspecte ens derivaria a d'altres estudis paral·lels al Feng Shui com son el Zi Wei Dou Shu o la branca Ba Zi (quatre pilars del destí) que s'engloben dins l'estudi metafísic xinés.

Si desitja endinsar-se en el Feng Shui, tingui clar que hi han moltes coses per investigar i estudiar. Veurà que el seu origen es remunta milers d'anys enrere i lliga amb els més extensos coneixements, barrejant urbanisme, ecologia, estètica, espiritualitat i predicció, amb profundes observacions de l'entorn natural.

Feng Shui en China

Pekin, Nanjing, Shanghai i Hong Kong

En companyia de Natividad Pérez Domingo i en Silvestre Pérez.
Inclou traducció, visites, activitats lúdiques, allotjament a l'hotel, etc.

×