Logo

L'ENERGIA DE LA MATERIA


El Feng Shui Ens el podem trobar aplicat a ciutats com "Las Vegas" o, fins i tot, a l'imponent Palau Potala del Tíbet. Ambdós dos assenyalen l'element foc, ascendent, però amb orientacions i intencions totalment diferents. Quan parlem de matèria, energia i Feng Shui hem de pensar a on podem trobar els elements materials més purs i saludables per l'espai que ens rodeja. Deixant de banda les dades que indiquen la millor col·locació de segons quins elements en llocs determinats, com els cinc animals celestials o els càlculs de la brúixola, haurem de considerar la qualitat energètica dels materials que tenim al voltant.

Galaxia

Si ens hi fixem en els materials emprats en les construccions atemporals, podrem veure que procedeixen de lentes maduracions al si de la terra. El marbre, les roques, la pedra, el jade, les fustes nobles, i els cristalls naturals manifesten nombrosos anys d'incubació a on l'energia del cel i de la terra han donat vida als elements. En canvi, si observem el ciment, les moquetes, la uralita, els plàstics,etc. Podrem apreciar que són molt diferents. El desenvolupament accelerat ens mostra construccions amb materials efímers, generalment poc recomanables per l'entorn. La diferència entre una construcció respectuosa amb els principis vitals i una altre que no ho és, pel Feng Shui és molt clara, de la mateixa manera que és notòriament diferent fer servir jade o bé metraquilat, o posar un gerro amb flors fresques en lloc d'un ram de flors seques, sense vida.

Des del punt de vista energètic, és millor un habitatge construït amb argamassa natural i pedra, per humil que sigui, que no una estructura semblant feta de ciment i ferro. Les principals raons es justifiquen per la pròpia emancipació de les estructures i, en general, el seu impacte sobre la vitalitat i la salut. Un clar exemple són els edificis moderns, totalment segellats i estancs, que no permeten una comunicació amb l'exterior; aquesta comunicació reemplaça la terra pel ciment, l'aire natural per l'aire condicionat, la llum solar per la artificial, i tota una sèrie de factors que allunyen l'home de les veritables fonts de salut i energia.

El reciclat de l'energia

Els materials que fem servir haurien de poder-se reciclar, per tal de no malmetre el medi o provocar mals ecològics. Si ens hi fixem en la fusta, la pedra, els tints orgànics o l'argamassa tradicional, podem dir que són amigables, en canvi, materials com el ciment, els plàstics, l'amiant i l'alumini, esdevenen una preocupació de cara al futur i la conservació del medi. Les estructures que no es poden fer de manera senzilla o reciclar-se sense elevats costos energètics, no són adients per una vida respectuosa, tot i que siguin interessants per un creixement econòmic ràpid. No us penseu que aquestes paraules es diuen per anar en contra del desenvolupament urbanístic o per incitar a viure en llars de fang i terra, la seva finalitat és fer-nos prendre consciència dels recursos de què disposem i la seva sostenibilitat de cara el futur. En aquest sentit, les ultimes tecnologies contemplen descobertes respectuoses i útils però, per desgràcia, donats els interessos comercials del moment, romanen en segon terme.

Montañas y agua - Naturaleza original
Montañas y agua - Naturaleza original

La natura dels materials

Els materials que ens envolten atrauen cap a sí mateixos un tipus d'energia peculiar. Per exemple, un terra de moqueta que no sigui de llana, atrau especialment pols, àcars, càrregues estàtiques, substàncies plàstiques contaminants i, fins i tot, incendis altament tòxics. Molts hotels i oficines millorarien si tinguessin en compte aquests fets. Abans d'adquirir un terra sintètic, pensi en la possibilitat de posar-hi una catifa artesanal, un terra de fusta, marbre o ceràmica natural. No intercanvií l'energia de l'element terra per un folre sense esperit.

Tot i que, en principi, no podem canviar de manera immediata els fets externs, tenim a la nostra mà prendre eleccions que arriben a l'interior de la vivenda, com mobles, pintures, catifes, teixits, terres i d'altres elements.

Un bon vi no es troba en un Tetra Brik d'alumini, i potser la nostra existència es mereixeria el mateix tracte, escollint acuradament "l'envàs protector". Els materials com una segona pell, han de respectar l'intercanvi biològic. Aquest petit article pretén integrar al Feng Shui actual coses que, de fet, eren naturals pels mestres antics. Anys enrere no hi havia els problemes mediambientals actuals, tot i que sempre hi han hagut edificacions poc adequades, però que no varen suposar una preocupació pel futur de la terra, futur que, d'altra banda, resta a les nostres mans.

Feng Shui en China

Pekin, Nanjing, Shanghai i Hong Kong

En companyia de Natividad Pérez Domingo i en Silvestre Pérez.
Inclou traducció, visites, activitats lúdiques, allotjament a l'hotel, etc.

×